TV-FINLANDin VASTAANOTTO SATELLIITISTA

Tv-Finlandin vastaanotto Suomen ulkopuolella tapahtuu Intelsat 707 / Thor 3 satelliiteista. Poikkeuksena Ruotsi, jossa samaa signaalia lähetetään sekä, Nacan tv-lähettimen kautta että, se on vapaana kanavana hyvin useissa kaapeli-tv-verkoissakin.

Satelliittilähetyksestä olen kirjoittanut muutaman ohjeen joitten avulla sen saaminen toivottavasti on helpompaa.

Kuinka pääsen TV - FINLANDIN katselijaksi liitteessä olen pyrkinyt kertomaan mitä kaikkea hankinnassa on tehtävä / otettava huomioon.

TV Finlandin etsintä 9600 vastaanottimeen taas kertoo vähän vanhemman NOKIAN Media Masterin viritysohjeen. Ohjeen opastuksella voi tietenkin etsiä muitakin ohjelmia kun valitsee oikean vastaanottotaajuuden ja muut tarvittavat tiedot.

Viritysohje Media Master 9800 taas on TV Finlandin lähetteen etsintä NOKIAN uudemmassa vastaanotinmallissa.

Mikäli vastaanottimen ohjelmaversiota ei ole päivitetty (uusittu) vastaanottimen hankinnan jälkeen kannattaa päivittää ohjelmaversio. Päivityksellä saat hyödynnettyä vastaanottimen ominaisuuksia joustavammin.

Nokian Media Master 9600 uusin ohjelmaversio on CIN 2.6
Nokian Media Master 9602 uusin ohjelmaversio on TR 2.5
Nokian Media Master 9610 uusin ohjelmaversio on TN 2.5
Nokian Media Master 9800 uusin ohjelmaversio on MA 1.2

Nokian 9600 päivitys 1092000 on ohje kyseisen vastanottimen ohjelmaversion päivittämiseen, ohjelma on satelliitista haettavissa kustannuksitta.

Nokian Media Master 9800 päivitys on taas ohje tämän uudemman mallin ohjelman päivittämiseen.

Saamieni tietojen mukaan on 9800 sarjaan tulossa parikin uutta päivitystä joista toisen pitäisi olla saatavilla ennen vuodenloppua. Lisään ohjeen heti kun se on saatavilla.